zbiorniki wodne

Bo przecież woda pitna jest naturalnym skarbem

Specjalizacja: Zbiorniki Wodne

zbiorniki wodneWoda jest nieodzowna dla naszej egzystencji, stąd wszechobecna w każdej sferze naszego życia. Z tego powodu zbiorniki, które mają za zadanie przechowanie wody pitnej, narażone są na proces starzenia i, niestety, ulęgają mu. Czy to poprzez korozję, zapiaszczenie, żelaziste osady, wytrącanie się aluminium, czy też rozpad ścian. To czyni je bezużytecznymi. Jest na to rada. Celem naszych specjalistów jest zachowanie w dobrym stanie na długi czas wyżej wspomnianych zbiorników i w dalszym efekcie umożliwienie przechowywania wody pitnej na użytek spożywczy. Dzięki zastosowaniu technik regeneracji dbających o środowisko, a jednakowoż wysoko skutecznych, gwarantujemy optymalny sukces.

Bo przecież woda pitna jest naturalnym skarbem, niezaprzeczalnie najważniejszym w naszym życiu. Naszą fachowość udowodniliśmy już w wielu przedsięwzięciach budowlanych. Czy to w obecnie funkcjonującym przedsiębiorstwie, czy też wcześniej, wraz z każdym stawianym przez nas pomieszczeniem, z każdym powziętym krokiem. I to zarówno na terenie naszego kraju, jak i zagranicą.

Czynności zwyczajowo podejmowane przy modernizacji:

• analiza szkód, plan renowacji, oszacowanie kosztów,

• zarządzanie projektem / szczegółowy plan modernizacji,

• wykonanie wewnętrznej powłoki,

• całkowita naprawa celem przywrócenia do użytku,

• zarządzanie jakością.


Przykładowe realizacje: